W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała Nr XXXI/272/08 z 24.10.2008 r. w sprawie: podziału Muzeum w Wałbrzychu poprzez wyłączenie oddziałów Muzeum w Wałbrzychu: "Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki" i "Oddziału Archeologii"oraz utworzenia na bazie tych oddziałów instytucji kultury pn. Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia.

XML

Treść

 

Uchwała Nr XXXI/272/08

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 24 października 2008 roku

 


w sprawie: podziału Muzeum w Wałbrzychu poprzez wyłączenie oddziałów Muzeum w Wałbrzychu: "Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki" i "Oddziału Archeologii" oraz utworzenia na bazie tych oddziałów instytucji kultury pn. Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia.


Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 9, lit. h ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 20 ust.2 ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 2001 roku, poz.123 z póź. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:


§ 1

 

Dokonuje się z dniem 31 grudnia 2008 roku podziału Muzeum w Wałbrzychu polegającego na wyłączeniu z jego struktury organizacyjnej oddziałów: "Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki" i "Oddziału Archeologii" .


§ 2

 

Na bazie oddziałów: "Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki" i "Oddziału Archeologii" tworzy się z dniem 01 stycznia 2009 roku nową instytucję kultury pn. Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia.


§ 3

 

Organizatorem utworzonej instytucji kultury pn. Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia jest Gmina Wałbrzych.


§ 4

 

Siedziba Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia znajduje się w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 28.


§ 5

 

Terenem działalności Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia jest obszar Dolnego Śląska.

§ 6

 

1. Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia tworzy się w oparciu o mienie i załogę oddziałów:

"Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki" i "Oddziału Archeologii".

2. Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia przejmuje składniki mienia nieruchomego

i ruchomego dzielonego Muzeum, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 7

 

Zobowiązania i wierzytelności związane z funkcjonowaniem oddziałów: "Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki" i "Oddziału Archeologii" do dnia 31 grudnia 2008 roku tj. przed podziałem Muzeum, pokryje Muzeum w Wałbrzychu.

 

§ 8

 

Organizator nadaje statut i powołuje dyrektora Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia.


§ 9

 

Zadania i zakres działalności Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia określa jej statut.


§ 10

 

Działalność Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Miasta Wałbrzycha. Ponadto Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.


§ 11

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.


§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane