W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała Nr XXVII/246/08 z dnia 11.07.08 w spr. objęcia nowych terenów Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną

XML

Treść

 


Uchwała Nr XXVII/246/08


Rady Miejskiej Wałbrzycha


z dnia 11 lipca 2008 r.


w sprawie objęcia nowych terenów Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK" - Podstrefa Wałbrzych


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2007 roku Nr 42, poz. 274) Rada Miejska w Wałbrzychu uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na objęcie Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK"- Podstrefa Wałbrzych nowych terenów o powierzchni 30,4678 ha, położonych w obrębie Poniatów nr 8.


§ 2


1. Położenie i obszar nieruchomości, które będą objęte przez Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK"- Podstrefa Wałbrzych, określają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Szczegółowy wykaz nieruchomości, które będą objęte przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną "INVEST-PARK"- Podstrefa Wałbrzych, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej WałbrzychaStefanos Ewangielu


UZASADNIENIE


Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 4 Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 42, poz. 274) ustanawianie stref następuje w drodze rozporządzenia wydawanego przez Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki uzgodniony z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, po uzyskaniu opinii wojewody oraz zgody rady gminy właściwej ze względu na położenie strefy.


Zasadniczym celem objęcia nowych terenów Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK" - Podstrefa Wałbrzych o położone w Wałbrzychu w obrębie nr 8 Poniatów działki gruntu o numerach 93/2, 93/4, 93/8, 92/3, 92/5 o łącznej powierzchni 30,4678 ha, których właścicielem jest Gmina Wałbrzych, będzie zapewnienie preferecyjnych warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, głównie dla małych i średnich przedsiębiorców.

Ponadto włączenie w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" - Podstrefa Wałbrzych w/w nieruchomości umożliwi skuteczne zagospodarowanie terenów projektowanego Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Rola parku przemysłowego polega przede wszystkim na tworzeniu i udostępnianiu przedsiębiorcom niezbędnej infrastruktury w ramach ośrodków przedsiębiorczości, służącej jako miejsce lokalizacji wielu firm o podobnym profilu działalności. Specyfika parków przemysłowych pozwala postrzegać je jako istotny komponent systemu prorozwojowego miasta i regionu.


Wobec powyższego wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.


 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane