W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała Nr XXVII/248/08 z 11.07.2008 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia kredytu długoterminowego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne "AQUA - ZDRÓJ"

XML

Treść

Uchwała Nr XXVII/248/08

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 11.07.2008 rokuw sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia kredytu długoterminowego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne "AQUA - ZDRÓJ" Sp. z o. o. na finansowanie budowy Centrum Turystyczno - Sportowego "AQUA ZDRÓJ"Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§1

 

  1. Rada Miejska ustala maksymalną kwotę poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami, prowizjami oraz wszelkimi innymi kwotami należnymi bankowi z tytułu umowy kredytu w wysokości 175.764.299,53 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 53/100 groszy) dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne "AQUA ZDRÓJ" Sp. z o.o. w Wałbrzychu na finansowanie budowy Centrum Turystyczno - Sportowego "AQUA ZDRÓJ".

  2. Poręczenie zostanie dokonane w formie umowy cywilnej.

  3. Wartość poręczenia kapitału wynosi 83 000 000 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony złotych).

  4. Poręczenie zostaje udzielone od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2038 roku.


§2

 

Odpowiedzialność finansowa Gminy Wałbrzych z tytułu udzielonego poręczenia spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami liczonymi od aktualnego stanu zadłużenia, prowizjami oraz wszelkimi innymi kwotami należnymi bankowi z tytułu umowy kredytu kształtować się będzie następująco:

Maksymalna kwota poręczenia w poszczególnych latach budżetowych nie może przekroczyć:

1. w przypadku kapitału - kwot wynikających z harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy Kredytu

2. w przypadku odsetek - kwot kalkulowanych przez Bank na każdy dzień płatności odsetek zgodnie z zapisami w Umowie Kredytu.§ 3

Warunkiem udzielenia poręczenia kredytu, o którym mowa w §§ 1 i 2 jest zagwarantowanie w Umowie Poręczenia, że w przypadku zaprzestania spłat przez Kredytobiorcę, spłata kredytu przez Poręczyciela nastąpi w terminach wynikających z harmonogramu spłaty kredytu i odsetek określonych w Umowie Kredytu, bez wymagania jednorazowej spłaty całego wymagalnego zadłużenia.


§ 4

Źródłem finansowania ewentualnego zobowiązania Gminy Wałbrzych z tytułu udzielonego poręczenia będą dochody własne Gminy.


§ 5

Zabezpieczeniem udzielonego poręczenia będzie trzydzieści jeden weksli in blanco.§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.Wiceprzewodniczący

 

Rady Miejskiej Wałbrzycha

 


Stefonos Ewangielu

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane