W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

XML

Treść

 

Protokół Nr LIV/10

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha V kadencji

odbytej w dniu 16 sierpnia 2010 roku

na wniosek Klubu Radnych WWS


 • wniosek, załącznik nr 1


W dniu 16 sierpnia 2010 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 15:00. Udział w obradach wzięło 24 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.


 • lista obecności załącznik nr 2


Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia obrad sesji dokonał Pan Stefanos Ewangielu - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:

 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Bartolika oraz Pana Piotra Sosińskiego Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

 

Ad.2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

Pan S. Ewangielu

 • wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad. Przypominam, że na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 1a: "Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady", z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. W dniu 10 sierpnia br. wpłynął do mnie wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt. 3a projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

  wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów
  /został przyjęty jednogłośnie/


Pan S. Ewangielu

 • W dniu 11 sierpnia br. do Rady Miejskiej Wałbrzycha wpłynął wniosek Pani Marty Majcher o poparcie Jej kandydatury, wyrażając swoją opinię w formie uchwały, na członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Proponuję umieszczenie projektu uchwały w pkt. 3 b. porządku obrad sesji. Czy wnioskodawca wyraża zgodę na wprowadzenie do porządku obrad proponowanego projektu uchwały ?


Pan Prezydent wyraził zgodę na wprowadzenie takiego punktu do porządku obrad sesji.


Pan S. Ewangielu

  - Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

  wniosek uzyskał bezwzględna większość głosów
  /został przyjęty jednogłośnie/Pan S. Ewangielu

- Czy są inne wnioski ?

Nie widzę.

 • Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła porządek obrad wraz ze zgłoszonymi wnioskami.

 

Ad.3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań


Interpelacje, wnioski oraz zapytania złożyli następujący radni: A. Rosiak, A. Adamkiewicz, K. Ukrzewska, J. Krzyżowski, D. Marosz, A. Płocharczyk, P. Wojnowski, P. Szpur, M. Nykiel, D. Gustab, K. Olanin /w zbiorach BORM 0057/.


Ad.3a Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zgłoszenia kandydata na członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.


Pan S. Ewangielu

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 18 głosach "za" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr LIV/470/10

 • załącznik nr 3


Ad.3b. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zgłoszenia kandydata na członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.


Pan S. Ewangielu

 • W dniu 11 sierpnia 2010 roku do Rady Miejskiej Wałbrzycha wpłynął wniosek Pani Marty Majcher mieszkanki Miasta Wałbrzycha o poparcie Jej kandydatury na etatowego członka kolegium RIO we Wrocławiu. Zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Pani Marta Majcher spełnia warunki, które są niezbędne do kandydowania na członka kolegium. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


 • Wniosek, załącznik nr 4


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 15 głosach "za" oraz 4 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr LIV/471/10

 • załącznik nr 5


Ad.4. Sprawozdanie z działalności Spółki MPK za rok 2009 i przedstawienie wyników finansowych za rok 2009.

 • załącznik nr 6

Informacje w temacie przedstawił Pan Ireneusz Zarzecki Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o.


W dyskusji udział wzięli: radna A. Rosiak, radny P. Szpur, radny M. Lubiński, radny D. Gustab, radny M. Nykiel, radna K. Ukrzewska. Wyjaśnień udzielił Pan Ireneusz Zarzecki Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pani Maria Majewska Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.


Pan S. Ewangielu

 • Wobec zakończenia dyskusji przyjmujemy sprawozdanie do wiadomości.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Spółki MZB za rok 2009 i przedstawienie wyników finansowych za rok 2009.

 • załącznik nr 7

Informacje w temacie przedstawiła Pani Grażyna Muszyńska-Szmaj Prezes Zarządu Miejskiego Zarządu Budynków


W dyskusji udział wzięli: radny J. Krzyżowski, radny M. Nykiel, radna K. Ukrzewska. Wyjaśnień udzieliła Pani Grażyna Muszyńska-Szmaj Prezes Zarządu Miejskiego Zarządu Budynków oraz Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha.


Pan S. Ewangielu

 • Wobec zakończenia dyskusji przyjmujemy sprawozdanie do wiadomości.


Ad.6. Sprawozdanie z działalności Spółki AQUA-ZDRÓJ za rok 2009 i przedstawienie wyników finansowych za rok 2009.

 • załącznik nr 8

Informacje w temacie przedstawił Pan Marek Rząsowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki AQUA-ZDRÓJ


W dyskusji udział wzięli: radny M. Nykiel, radny P. Szpur, radna A. Rosiak, radny D. Gustab, radny M. Lubiński, radny J. Krzyżowski Wyjaśnień udzielił Pan Marek Rząsowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki AQUA-ZDRÓJ.


Pan S. Ewangielu

 • Wobec zakończenia dyskusji przyjmujemy sprawozdanie do wiadomości.


Ad.7. Sprawozdanie z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Zamek Książ za rok 2009i przedstawienie wyników finansowych za rok 2009.

 • załącznik nr 9

Informacje w temacie przedstawił Pan Jerzy Tutaj Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Zamek "Książ".


W dyskusji udział wzięli: radna A. Rosiak, radny M. Lubiński, radny P. Szpur, radna A. Szełemej. Wyjaśnień udzielił Pan Jerzy Tutaj Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Zamek "Książ", Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pani Maria Majewska Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.


Pan S. Ewangielu

 • Wobec zakończenia dyskusji przyjmujemy sprawozdanie do wiadomości.


Ad.8. Sprawozdanie z działalności Spółki MZUK za rok 2009 i przedstawienie wyników finansowych za rok 2009.

 • załącznik nr 10


Informacje w temacie przedstawiła Pani Teresa Wójcikowska Prezes Zarządu Miejskiego Zakład Usług Komunalnych


W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpur, radny J. Krzyżowski. Wyjaśnień udzieliła Pani Teresa Wójcikowska Prezes Zarządu Miejskiego Zakład Usług Komunalnych


Pan S. Ewangielu

 • Wobec zakończenia dyskusji przyjmujemy sprawozdanie do wiadomości.


Ad.14. Wolne wnioski.

 • nie złożono.

 

Ad.15. Oświadczenia.

Pani A. Rosiak

 • Jako wnioskodawcy sesji po wyczerpaniu porządku obrad oraz wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez zarządy spółek - jednoznacznie stwierdziliśmy, że Prezydent Miasta Wałbrzycha działając jednoosobowo jako zgromadzenie wspólników spółek gminnych nagrodził prezesów, wiceprezesów i członków zarządów tych spółek, nie adekwatnie wysoko w stosunku do ich osiągnięć w zakresie działalności zarówno gospodarczej jaki i strategicznej za rok 2009. Z przedstawionych sprawozdań nie wynika nic spektakularnego, co mogłoby stanowić o tak wysokich nagrodach. Działanie prezydenta miasta jest dla nas niezrozumiałe, szczególnie w stosunku do pracowników tych spółek , którzy pracują na jej markę firm oraz zysk i nie mają takich przywilejów. Zgoda na tak wysokie wynagrodzenie zarządów spółek budzi nasz sprzeciw, tak jak to, że nie był Pan obecny na tej sesji Rady Miejskiej. Z przykrością stwierdzamy, że nie mogliśmy usłyszeć odpowiedzi na szereg pytań , na które to właśnie Pan Panie Prezydencie Kruczkowski powinien odpowiedzieć radnym, a nie prezesi spółek lub Pana zastępca. A to dlatego, że to od Pana zależało i to Pan podpisywał zgody na wypłaty tak wysokich premii. Uniemożliwienie usłyszenia wyjaśnień od Pana, utwierdza nas w przekonaniu, (cytujemy za tytułem artykułu z 6 sierpnia 2010 r. opublikowanym w tygodniku "30 minut") "Zawód prezes - fucha jakich mało".


Ad.16. Zamknięcie obrad.

Pan S. Ewangielu

 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam LIV sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.


/ dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu /


Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Stefanos Ewangielu


Protokołowała

Marta Niewiadomska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane