W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

XML

Treść

 

Protokół Nr XL/09

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha V kadencji

odbytej w dniu 30 czerwca 2009 rokuW dniu 30 czerwca 2009 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 14:00. Udział w obradach wzięło 22 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.


 • lista obecności załącznik nr 1


Ad.1. Otwarcie obrad.


Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:


 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Bartolika oraz Pana Piotra Sosińskiego Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.


Pani A.Kołacz-Leszczyńska

 • wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad.

  Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć wniosek do porządku obrad ?


Pan M. Nykiel

 • wnioskuje o przeniesienie pkt. 12 "Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wałbrzyskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Piotra Wysockiego" w Wałbrzychu" do pkt. 4a.

Pani A.Kołacz-Leszczyńska

 • na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.

 

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 18 głosach "za", 1 "przeciwnym" 1 "wstrzymującym się"

wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów
/został przyjęty/


Pan R. Nowak

 • wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 21a informacji o stanie zagrożenia powodziowego w mieście.


Pani A.Kołacz-Leszczyńska

 • na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.

 

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów
/jednogłośnie został przyjęty/


Pani A.Kołacz-Leszczyńska


- Czy są inne wnioski ?

Nie widzę.

 • Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła porządek obrad wraz ze zgłoszonymi wnioskami.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha, odbytej w dniu 27 maja 2009 roku.Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Przypominam, że Biurze Obsługi Rady Miejskiej wyłożono do wglądu protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  Zgodnie z § 24 pkt 4 Statutu Miasta Wałbrzycha każdy radny może zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóźniej w ostatnim dniu przed sesją, na której protokół ma być przyjmowany. Do dnia wczorajszego nikt z radnych nie wniósł uwag do wyłożonego do wglądu protokołu.

  Czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa ma uwagi ?

  Nie widzę.

  Wobec powyższego uważam, że Rada Miejska przyjmuje protokół XXXIX sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Ad.4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.

 • - załącznik nr 2

Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Edukacji i Kultury w wyniku głosowania nie wyraziła opinii do projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radny J. Krzyżowski, radny M. Nykiel, radny D. Gustab, radna D. Marosz, radna R. Wierzbicka, radny P. Szpur oraz radny S. Ewangielu . Wyjaśnień udzielił Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha oraz Pan Andrzej Piękny Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 17 głosach "za", 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XL/359/09

 • załącznik nr 3


Ad.4a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wałbrzyskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Piotra Wysockiego" w Wałbrzychu.

  - projekt uchwały przedstawił Pan M. Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów oraz komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 18 głosach "za", 3 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XL/360/09

 • załącznik nr 4


Ad.5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/339/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych prowadzącej przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Rychlik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów, komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki oraz Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów
  w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XL/361/09


 • załącznik nr 5


Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/300/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Wałbrzycha dotacji oraz sposobu jej rozliczania przez niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja prowadzone na terenie Miasta Wałbrzycha.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Iwona Rychlik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

 • załącznik nr 6


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów, komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki oraz Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XL/362/09

 • załącznik nr 7


Ad.7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/65/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha.

  - projekt uchwały przedstawił Pan P. Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów, komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki oraz komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpur oraz radna D. Marosz. Wyjaśnień udzielił Pan Piotr Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XL/363/09


 • załącznik nr 8

Ad.8.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Andrzej Piękny Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów oraz komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radny J. Krzyżowski, radny M. Nykiel, radny D. Gustab, radny P. Szpur oraz radna A. Adamkiewicz. Wyjaśnień udzielił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pan Andrzej Piękny Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 14 głosach "za", 2 "przeciw" oraz 4 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XL/364/09


 • załącznik nr 9


Ad.9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Wałbrzycha o nazwie "Ładny Dom".

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów oraz komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Edukacji i Kultury negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radny M. Nykiel, radny D. Gustab, radny P. Szpur, radny R. Nowak oraz radny S. Rakowski . Wyjaśnień udzielił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta.

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

przy 13 głosach "za", 2 "przeciw" oraz 3 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XL/365/09


 • załącznik nr 10


Ad.10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/169/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Wałbrzycha na lata 2007 - 2013, zmienionej Uchwałą nr XXVIII/252/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.09.2008r.

  - projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Pan M. Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Gospodarki Miejskiej przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radny M. Nykiel, radny D. Gustab, radny S. Ewangielu, radna S. Pawełek, radny P. Szpur, radny R. Nowak oraz radny S. Rakowski . Wyjaśnień udzielił Pan Piotr Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

przy 15 głosach "za" oraz 2 "przeciw"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XL/366/09


 • załącznik nr 11


Ad.11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008-2015.

  - projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Pan M. Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów oraz komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wziął radny D. Gustab. Wyjaśnień udzieliła Pani B. Dróżdż Kierownik Biura Funduszy Europejskich i Zarządzania Projektami


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

przy 15 głosach "za" oraz 2 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XL/367/09

 • załącznik nr 12Ad.12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/277/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2005r.w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzycha ze zmianami.

  - projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Magdalena Kocur Sekretarz MiastaPani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XL/368/09


 • załącznik nr 13


Ad.13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały na LIII/406/2006 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

- projekt uchwały przedstawił Pan K. Nowak Zastępca Komendanta Straży Miejskiej


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XL/369/09

 • załącznik nr 14


Ad.14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

- projekt uchwały przedstawił Pan K. Nowak Zastępca Komendanta Straży Miejskiej


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

przy 16 głosach "za" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XL/370/09

 • załącznik nr 15


Ad.15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha Pana Marka Przewoźnego.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani R. Wierzbicka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.


W dyskusji udział wzięli: radny J. Krzyżowski, radny D. Gustab, radna S. Pawełek, radna R. Wierzbicka, radny R. Nowak oraz radna A. Adamkiewicz. Wyjaśnień udzielił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pan Włodzimierz Dymarczyk Radca Prawny Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

przy 13 głosach "za" oraz 3 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XL/371/09

 • załącznik nr 16


Ad.16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha na II półrocze 2009 roku.

 • na podstawie § 29 Statutu Miasta Wałbrzycha, powołane przez Radę Miejską Wałbrzycha stałe komisje, raz na pół roku, przedkładają Radzie do zatwierdzenia swoje plany pracy. Plany pracy zostały przyjęte przez poszczególne komisje Rady.

  Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XL/372/09

 • załącznik nr 17


Ad.17. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc kwiecień 2009 roku.

 • załącznik nr 18

 • przyjęto do wiadomości.

Ad.18. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.


Interpelacje, wnioski oraz zapytania złożyli następujący radni: J. Zaremba i J. Krzyżowski
/w zbiorach BORM 0057/.


Ad. 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Pan M. Małecki

 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.20. Wolne wnioski.

 • nie złożono.


Ad.21. Oświadczenia.


Pani Renata Wierzbicka poprosiła wszystkich o wzięcie udziału w akcji zbierania artykułów szkolnych dla wszystkich dzieci mieszkających w Wałbrzychu.

Pan Stefanos Ewangielu odczytał oświadczenie dotyczące realizacji inwestycji prowadzonych przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji.

 • załącznik nr 19 i 20


Pan Jerzy Krzyżowski oświadczył, że informacje umieszczone w gazecie "Tygodnik Wałbrzyski" w artykule dotyczące majątków radnych w Wałbrzychu były niezgodne z prawdą.


Ad.21a. Informacja o stanie zagrożenia powodziowego w mieście.


Informacja przedstawiona na piśmie.

 • załącznik nr 21


Ad.22. Zamknięcie obrad.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XL sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.

/ dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu/

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska


Protokołowała

Marta Niewiadomska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane