W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

Wersja strony w formacie XML

Protokół Nr XXXI/08

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha V kadencji

odbytej w dniu 24 października 2008 rokuW dniu 24 października 2008 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 15:30. Udział w obradach wzięło 23 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.


Radni nieobecni:

 1. M. Lubiński - uspr.

 2. A. Torbus - uspr.

 • lista obecności załącznik nr 1


Ad.1. Otwarcie obrad.


Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:


 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Bartolika oraz Pana Piotra Sosińskiego Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.


Ad.2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • przed sesją wpłynęły do mnie wnioski Pana Prezydenta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji czterech projektów uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Proponuję umieszczenie projektu uchwały w pkt. 6a porządku obrad.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość

przy 15 głosach "za", 4 "przeciwnych" i 2 "wstrzymujących się"
/został przyjęty/


Drugi projekt uchwały w sprawie utworzenia świetlic socjoterapeutycznych w Wałbrzychu. Proponuję umieszczenie projektu uchwały w pkt. 11a porządku obrad. Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość

przy 20 głosach "za" i 1 "wstrzymującym się"
/został przyjęty/


Trzeci projekt uchwały w sprawie podziału Muzeum w Wałbrzychu poprzez wyłączenie oddziałów Muzeum w Wałbrzychu: "Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki" i "Oddziału Archeologii" oraz utworzenia na bazie tych oddziałów instytucji kultury pn. Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia. Proponuję umieszczenie projektu uchwały w pkt. 11b porządku obrad. Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość

przy 18 głosach "za" i 3 "wstrzymujących się"
/został przyjęty/


Czwarty projekt uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Proponuję umieszczenie projektu uchwały w pkt. 11c porządku obrad. Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość

przy 18 głosach "za" i 3 "wstrzymujących się"
/został przyjęty/


Proszę również o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Proponuję umieszczenie projektu uchwały w pkt. 15a porządku obrad. Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość

przy 17 głosach "za", 2 "przeciwnych" i 2 "wstrzymujących się"
/został przyjęty/


Następny projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha. Proponuję umieszczenie projektu uchwały w pkt. 15b porządku obrad. Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość

przy 21 głosach "za" i 1 "wstrzymującym się"
/został przyjęty/


Kolejny projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha. Proponuję umieszczenie projektu uchwały w pkt. 15c porządku obrad. Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość

przy 21 głosach "za" i 1 "wstrzymującym się"
/został przyjęty/


Czy są inne wnioski?


Pan J. Zaremba

 • wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/199/05 z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez miasto Wałbrzych (z późniejszymi zmianami).

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość

  przy 20 głosach "za" i 2 "wstrzymujących się"
  /został przyjęty/


Pan S. Ewangielu

 • wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha Panią Filomenę Bułę.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość

  przy 11 głosach "za", 8 "przeciwnych" i 3 "wstrzymujących się"
  /nie został przyjęty/


Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła porządek obrad o następującej treści:


 1. Otwarcie obrad.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołów z XXVIII, XXIX oraz XXX sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2008 roku.

 5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 r.

 6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/251/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/85/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie ogólnych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Wałbrzych.

 9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/71/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.

 10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/112/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów.

 11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/218/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów, ze zmianami w Uchwale Nr IV/39/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku oraz Nr XI / 113 / 2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 roku.

11a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie utworzenia świetlic socjoterapeutycznych w Wałbrzychu.

11b. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie: podziału Muzeum w Wałbrzychu poprzez wyłączenie oddziałów Muzeum w Wałbrzychu: "Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki" i "Oddziału Archeologii" oraz utworzenia na bazie tych oddziałów instytucji kultury pn. Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia.

11c.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych na terenie Rynku imprezy pod nazwą Giełda Staroci w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku.

 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas zorganizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Rynku VI Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego w dniach od 5 grudnia 2008 r. do 24 grudnia 2008r.

 3. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha Pana Ryszarda Dudka.

 4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha Panią Filomenę Bułę.

15a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

15b. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

15c. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 1. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc sierpień oraz wrzesień 2008 roku.

 2. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 4. Wolne wnioski.

 5. Oświadczenia.

 6. Zamknięcie obrad.


Ad.3. Przyjęcie protokołów z XXVIII, XXIX oraz XXX sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Pani Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

 • przypominam, że Biurze Obsługi Rady Miejskiej wyłożono do wglądu protokoły z XXVIII, XXIX oraz XXX sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  Zgodnie z § 24 pkt 4 Statutu Miasta Wałbrzycha każdy radny może zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóźniej w ostatnim dniu przed sesją, na której protokół ma być przyjmowany. Do dnia wczorajszego nikt z radnych nie wniósł uwag do wyłożonych do wglądu protokołów.

Czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa ma uwagi ?

Nie widzę.

Wobec powyższego uważam, że Rada Miejska przyjmuje protokoły z XXVIII, XXIX oraz XXX sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Ad.4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2008 roku.


Pani Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

 • zgodnie z art. 198 ust.1.ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2008 w terminie do dnia 31 sierpnia. W dniu 29 sierpnia br. na moje ręce wpłynęła powyższa informacja Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Informacja została przedłożona radnym. W dniu 3 października br. wpłynęła do mnie uchwała nr III-150/2008 z dnia 1 października br. składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku. Wszystkie komisje przyjęły informację z wykonania budżetu miasta Wałbrzych za I półrocze 2008 roku. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przyjmujemy informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2008 roku do wiadomości.

 • załącznik nr 2 i 2a


Ad.5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmian w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha, Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta, Pan Piotr Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta oraz Pan Andrzej Piękny Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji.


 • załącznik nr 3,3a,3b


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów, Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki, Edukacji i Kultury, Gospodarki Miejskiej oraz Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Sportu, Turystyki i Promocji nie opiniowała projektu uchwały.


W dyskusji głos zabrała radna R. Wierzbicka, radna D. Marosz, radna A. Mróz, radna A. Rosiak, radna K. Ukrzewska, radny R. Nowak, radny D. Lenda, radny J. Krzyżowski radny P. Szpur. Wyjaśnień udzieliła Pani J. Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta, Pan Piotr Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta, Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha, Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta, Pan J. Jędrasik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Pan Artur Wylandowski Kierownik Biura Promocji Miasta


Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 20 głosach "za", 2 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXI/264/08


 • załącznik nr 4


Ad 6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/251/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji udział wzięli: radna D. Marosz. Wyjaśnień udzieliła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 18 głosach "za", 3 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXI/265/08


 • załącznik nr 5


Ad 7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • komisja Budżetu i Finansów, Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki, Edukacji i Kultury oraz Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Gospodarki Miejskiej przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Komisja Sportu, Turystyki i Promocji nie opiniowała projektu uchwały.

W dyskusji udział wzięli: radna A. Rosiak oraz radna D. Marosz. Wyjaśnień udzieliła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 13 głosach "za", 8 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXI/266/08


 • załącznik nr 6


Ad.8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/85/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie ogólnych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Wałbrzych.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXI/267/08


 • załącznik nr 7


Ad.9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/71/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Gospodarki Miejskiej oraz Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radny D. Gustab, radny S. Ewangielu, radna K. Ukrzewska, radny P.Szpur, rany J. Krzyżowski, radny D. Lenda, radna D. Marosz, rany Z. Dobrowolski, radna S. Pawełek oraz radna A.Rosiak. Wyjaśnień udzielił Pan M. Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta oraz Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą wraz z autopoprawkami.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 18 głosach "za", 2 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXIV/268/08


 • załącznik nr 8


Ad.10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/112/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

  Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXI/269/08


 • załącznik nr 9

Ad.11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/218/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów, ze zmianami w Uchwale Nr IV / 39 / 07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku oraz Nr XI / 113 / 2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 roku.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

  Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXI/270/08


 • załącznik nr 10


Ad.11a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie utworzenia świetlic socjoterapeutycznych w Wałbrzychu.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Alina Piątkowska Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Rodziny i Spraw Społecznych oraz Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

  Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXI/271/08


 • załącznik nr 11


Ad.11b. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie: podziału Muzeum w Wałbrzychu poprzez wyłączenie oddziałów Muzeum w Wałbrzychu: "Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki" i "Oddziału Archeologii" oraz utworzenia na bazie tych oddziałów instytucji kultury pn. Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia.


 • projekt uchwały przedstawił Pan P. Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Rodziny i Spraw Społecznych oraz Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radna D. Marosz. Wyjaśnień udzielił Pan P.Sosiński.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXI/272/08


 • załącznik nr 12


Ad.11c. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

 • projekt uchwały przedstawił Pan P. Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Rodziny i Spraw Społecznych oraz Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

  Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXI/273/08


 • załącznik nr 13


Ad.12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych na terenie Rynku imprezy pod nazwą Giełda Staroci w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXI/274/08


 • załącznik nr 14


Ad.13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas zorganizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Rynku VI Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego w dniach od 5 grudnia 2008 r. do 24 grudnia 2008r.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXI/275/08


 • załącznik nr 15


Ad.14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani R. Wierzbicka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

przy 15 głosach "za", 1 "przeciwnym" i 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXI/276/08


 • załącznik nr 16


Ad.15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani R. Wierzbicka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.W dyskusji udział wzięli: radny S. Ewangielu, radny D. Lenda, rany Z. Dobrowolski, radny J. Zaremba, radny P. Wojnowski, radna R. Wierzbicka oraz radna A. Szełemej. Wyjaśnień udzielił Pan P. Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta, Pan M. Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta, Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta oraz Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta.Pani A.Kołacz-Leszczyńska

 • jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 3 głosach "za", 8 "przeciwnych" i 7 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha nie podjęła uchwałyAd.15a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Rada Miejska Wałbrzycha dokonuje zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Tomasza Pluty stwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/261/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008 roku. Otwieram dyskusję i bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur na członka Zgromadzenia WZWiK.

Pan J. Zaremba


Proponuje kandydaturę Pani Anny Adamkiewicz.


Pani Anna Adamkiewicz wyraziła zgodę, a w wyniku głosowania przy 11 głosach ??€?›za", 1 "przeciwnym" i 2 "wstrzymujących się" Rada przyjęła kandydaturę.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 13 głosach "za", 1 "przeciwnym" i 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXI/277/08


 • załącznik nr 17


Ad.15b. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • w związku z tym, że nie została podjęta jeszcze decyzja przez Pana Dariusza Gustaba, w sprawie członkostwa w Komisji Rodziny i Spraw Społecznych proszę o wniesienie autopoprawki w § 1 wykreślenie myślnika 3.

  Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

przy 15 głosach "za" i 2 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXI/278/08


 • załącznik nr 18


Ad.15c. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

Otwieram dyskusję i bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur.


Pan J. Zaremba


Proponuje kandydaturę Pana Michela Nykiela.

Pan Michel Nykiel wyraził zgodę, a w wyniku głosowania przy 14 głosach ??€?›za", i 1 "wstrzymującym się" Rada przyjęła kandydaturę.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

przy 14 głosach "za" i 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXI/279/08


 • załącznik nr 19Ad.16. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc sierpień oraz wrzesień 2008 roku.

 • przyjęto do wiadomości.

 • załącznik nr 20 i 21


Ad.17. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.


Interpelacje, wnioski oraz zapytania złożyli następujący radni: P.Szpur, J.Zaremba, S.Pawełek, J. Krzyżowski, D. Gustab, R. Nowak, P. Wojnowski, K. Ukrzewska /w zbiorach BORM 0057/.

Ad.20.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Pan P.Kruczkowski

 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.21. Wolne wnioski.


Pan S. Ewangielu

 • składam dwa wnioski, pierwszy w sprawie nie przekazywania mi składanych przez niektórych radnych interpelacji. Drugi dotyczy przekazanie informacji dotyczącej sprawy Pani Filomeny Buły z Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Ad.22. Oświadczenia.

 • nie złożono.


Ad.23. Zamknięcie obrad.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXI sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.


/ dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu /

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska


Protokołowała

Marta Niewiadomska 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane