W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

XML

Treść

 

Protokół Nr V/11

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VI kadencji

która odbyła się w dniu 18 stycznia 2011 roku


W dniu 18 stycznia 2011 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 14:00, a zakończyła o godz. 15: 00. Udział w obradach wzięło 24 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.


 • lista obecności załącznik nr 2

 

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:

 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego, Pana Zygmunta Nowaczyka oraz Pana Dariusza Lendę Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.


Ad.2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wstąpienia kandydata na radnego Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Uchwałą Nr IV/16/10 z dnia 28 grudnia br. Rada Miejska Wałbrzycha stwierdziła wygaśniecie mandatu radnego Pana Dariusza Lendy.

  Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w artykule 194 nakazuje podjęcie na następnej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha uchwały o wstąpieniu na miejsce radnego Dariusza Lendy kandydata wskazanego przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu.

 • załącznik nr 2

 • Z informacji uzyskanej od Komisarza Wyborczego w następstwie wystąpienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha wynika, że wskazanym kandydatem z okręgu nr 1 z listy nr 1 Komitetu Wyborczego "Sojusz Lewicy Demokratycznej" jest Pan Zdzisław Dobrowolski, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, oświadczył, że nie utracił prawa wybieralności oraz złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie w skład Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  - załącznik nr 3

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr V/22/11

 • załącznik nr 4


Ad.3. Ślubowanie Radnego Rady Miejskiej Wałbrzycha /Pan Zdzisław Dobrowolski/.

Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Na podstawie artykułu 23a ustęp 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni składają ślubowanie.

  Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty radni wypowiadają słowo "ślubuję" lub "ślubuję tak mi dopomóż Bóg".

  Zapraszam Pana Zdzisława Dobrowolskiego do stołu prezydialnego.

  Proszę wszystkich o powstanie. Odczytam rotę ślubowania.


"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"


Pan Z. Dobrowolski

 • Ślubuję tak mi dopomóż Bóg.

Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Dziękuję bardzo.

  Gratuluję i stwierdzam, że Pan Zdzisław Dobrowolski objął mandat radnego Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Ad.4. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć wniosek do porządku obrad ?


Pan P. Szpur

 • Mam dwa wnioski, wnioskuję o wprowadzenie dwóch punktów do porządku obrad. Pierwszy 5a. Informacja Prezydenta Miasta ze spotkania z Ministrem Infrastruktury w sprawie budowy zachodniego odcinka obwodnicy Wałbrzycha, i drugi 5b. Informacja Prezydenta Miasta ze spotkania Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad we Wrocławiu w sprawie remontu ulicy krajowej przebiegającej przez Wałbrzych. Między innymi jest to ulica Wrocławska, Armii Krajowej i Sikorskiego.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję pierwszy wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

przy 22 głosach "za" oraz 1 "przeciwnym"

  wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów /został przyjęty/Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję drugi wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

  wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów
  /został przyjęty jednogłośnie/Pan Z. Dobrowolski

 • Wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 5c. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca Uchwałę Nr LIX/511/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego na wniosek mieszkańców.

Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

  wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów
  /został przyjęty jednogłośnie/ • Czy są inne wnioski ?

  Nie widzę.

  Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła porządek obrad wraz ze zgłoszonymi wnioskami.


 1. Otwarcie obrad.

 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wstąpienia kandydata na radnego Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 3. Ślubowanie Radnego Rady Miejskiej Wałbrzycha /Pan Zdzisław Dobrowolski/.

 4. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołów z I, II, oraz III sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

5a. Informacja Prezydenta Miasta ze spotkania z Ministrem Infrastruktury w sprawie budowy zachodniego odcinka obwodnicy Wałbrzycha.

5b. Informacja Prezydenta Miasta ze spotkania w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad we Wrocławiu w sprawie remontu ulicy krajowej przebiegającej przez Wałbrzych. Między innymi jest to ulica Wrocławska, Armii Krajowej i Sikorskiego.

5c. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca Uchwałę Nr LIX/511/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego na wniosek mieszkańców.

 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.

 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 3. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

 5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

 6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 8. Wolne wnioski.

 9. Oświadczenia.

 10. Zamknięcie obrad.


Ad.5. Przyjęcie protokołów z I, II, oraz III sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Przypominam, że w Biurze Obsługi Rady Miejskiej wyłożono do wglądu protokoły z I, II, oraz III sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  Zgodnie z § 24 pkt 4 Statutu Miasta Wałbrzycha każdy radny może zgłaszać poprawki
  i uzupełnienia do protokołu najpóźniej w ostatnim dniu przed sesją, na której protokół ma być przyjmowany. Do dnia wczorajszego nikt z radnych nie wniósł uwag do wyłożonych do wglądu protokołów.

  Czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa ma uwagi ?

  Nie widzę.

  Wobec powyższego uważam, że Rada Miejska przyjmuje protokoły z I, II, oraz III sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Ad.5a-b. Informacja Prezydenta Miasta ze spotkania z Ministrem Infrastruktury w sprawie budowy zachodniego odcinka obwodnicy Wałbrzycha. Informacja Prezydenta Miasta ze spotkania Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad we Wrocławiu w sprawie remontu ulicy krajowej przebiegającej przez Wałbrzych. Między innymi jest to ulica Wrocławska, Armii Krajowej i Sikorskiego.

Informacji w temacie udzielił Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha


W dyskusji udział wziął radny P. Szpur, wyjaśnień udzielił Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przyjmujemy informację do wiadomości.


Ad.5c. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca Uchwałę Nr LIX/511/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego na wniosek mieszkańców.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

  Uchwałę Nr V/23/11

 • załącznik nr 5


Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.

 • projekt uchwały przedstawił Pan E. Truszkowski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

  - załącznik nr 6

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

  Uchwałę Nr V/24/11

 • załącznik nr 7


Ad.7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Dariusza Lendy proszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej.


Na przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej zostali zgłoszeni radni w osobach:

 1. Mirosław Bartolik - 8 głosów "za", 12 "przeciwnych", 2 "wstrzymujących się"

 2. Zdzisław Dobrowolski - 15 głosów "za", 3 "przeciwnych", 5 "wstrzymujących się"


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą
  z wcześniej przegłosowanym Przewodniczącym.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

przy 14 głosach "za" oraz 9 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

  Uchwałę Nr V/25/11

 • załącznik nr 8


Ad.8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • W związku z rezygnacją Pana D. Lendy z mandatu radnego proszę o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Budżetu i Finansów.


Na członka Komisji Budżetu i Finansów zgłoszono Pana Zdzisława Dobrowolskiego.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej zgłoszeń przystępujemy do głosowania nad uchwałą wpisując Pana Zdzisława Dobrowolskiego w skład Komisji Budżetu i Finansów.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 19 głosach "za" oraz 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

  Uchwałę Nr V/26/11

 • załącznik nr 9


Ad.9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • W związku z rezygnacją Pana D. Lendy z mandatu radnego proszę o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej.


Na członka Komisji Rewizyjnej zgłoszono Pana Zdzisława Dobrowolskiego.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej zgłoszeń przystępujemy do głosowania nad uchwałą wpisując Pana Zdzisława Dobrowolskiego w skład Komisji Rewizyjnej.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 19 głosach "za" oraz 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

  Uchwałę Nr V/27/11

 • załącznik nr 10


Ad.10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Członków Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Rada Miejska wybiera na okres kadencji. Zgodnie z art.70 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym w skład zgromadzenia wchodzi Prezydent Miasta Wałbrzycha, natomiast 6-ciu dodatkowych przedstawicieli, w myśl § 11 Statutu WZWiK oraz art.70 ust. 3 usg wyznacza Rada Miejska. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur na członków Zgromadzenia WZWiK.


Na członków Zgromadzenia WZWiK zostali zgłoszeni radni w osobach:

 1. Pani D. Sprytula - 14 głosów "za", 5 "przeciwnych", 5 "wstrzymujących się"

 2. Pani R. Wierzbicka - 13 głosów "za", 10 "wstrzymujących się"

 3. Pani K. Olanin - 13 głosów "za", 10 "wstrzymujących się"

 4. Pan S. Ewangielu - 14 głosów "za", 3 "przeciwnych", 7 "wstrzymujących się"

 5. Pani S. Pawełek - 14 głosów "za", 9 "wstrzymujących się"

 6. Pani I. Socha - 14 głosów "za", 9 "wstrzymujących się"

 7. Pan P. Szpur - 10 głosów "za", 8 "przeciwnych", 5 "wstrzymujących się"

 8. Pani B. Mucha - 11 głosów "za", 4 "przeciwnych", 9 "wstrzymujących się"Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej zgłoszeń przystępujemy do głosowania nad uchwałą wpisując w § 1. "W skład Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji , Rada Miejska Wałbrzycha wyznacza dodatkowych przedstawicieli , w osobach:

 1. Pani Daniela Sprytula

 2. Pan Stefanos Ewangielu

 3. Pani Stefania Pawełek

 4. Pani Ilona Małgorzata Socha

 5. Pani Renata Wierzbicka

 6. Pani Krystyna Olanin"


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 15 głosach "za", 5 "przeciwnych" oraz 4 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

  Uchwałę Nr V/28/11

 • załącznik nr 11


Ad.11. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

Interpelacje, wnioski oraz zapytania złożyli następujący radni: P. Szpur, J. Krzyżowski,
S. Pawełek, B. Mucha /w zbiorach BORM 0057/.


Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pan M. Małecki

 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.13. Wolne wnioski.

 • nie złożono

Ad.14. Oświadczenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała podziękowania:


- dla Pana Ryszarda Nowaka od Pani Jolanty Dudy oraz Pana Bogusława Kaczora.

 • załącznik nr 12


- dla Radnych za pomoc finansową i wsparcie od Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Pana Andrzeja Grzmielewicza.

 • załącznik nr 13


Ad.15. Zamknięcie obrad.

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam V sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.

/ dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu /


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


Protokołowała

Marta Niewiadomska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane