W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

XML

Treść

 

Protokół Nr I/10

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VI kadencji

odbytej w dniu 14 grudnia 2010 rokuW dniu 14 grudnia 2010 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 13:00, a zakończyła o godz. 16:05.


Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu,

/wprowadzenie sztandaru miasta i odegranie hymnu państwowego/

 1. Powitanie przybyłych Radnych oraz zaproszonych gości,

 2. Przekazanie prowadzenia obrad Radnemu Seniorowi,

 3. Stwierdzenie kworum,

 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej krótkiej informacji o przebiegu głosowania i wynikach wyborów oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze,

 5. Ceremonia ślubowania Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 6. Zakończenie części uroczystej

/wyprowadzenie sztandaru miasta i odegrania hejnału miejskiego/

 1. Przyjęcie porządku obrad,

 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 3. Wybór Przewodniczącego Rady:

a/ zgłaszanie i prezentacja kandydatów,

b/ głosowanie tajne,

c/ odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej

d/ podjęcie uchwały.

 1. Przekazanie dalszego prowadzenia obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady,

 2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady:

a/ zgłaszanie i prezentacja kandydatów,

b/ głosowanie tajne,

c/ odczytanie protokołów Komisji Skrutacyjnej,

d/ podjęcie uchwał,

 1. Interpelacje i zapytania,

 2. Wolne wnioski

 3. Oświadczenia,

 4. Zamknięcie obrad.

 • załącznik nr 1

Ad.1. Otwarcie sesji przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu,

Pan Maciej Ejsmont

 • Dzień dobry Państwu.

  Proszę wszystkich o powstanie.

  Proszę o wprowadzenie sztandaru miasta Wałbrzycha.


/następuje odegranie hymnu państwowego/

Pan Maciej Ejsmont

 • Na podstawie art. 20 ustęp 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dziennik ustaw z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ otwieram pierwszą sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha szóstej kadencji.

Ad. 2. Powitanie przybyłych Radnych oraz zaproszonych gości,

Pan Maciej Ejsmont

 • Witam serdecznie przybyłych na dzisiejsze obrady Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

Ad.3. Przekazanie prowadzenia obrad Radnemu Seniorowi.

Pan Maciej Ejsmont

 • Przekazuję prowadzenie obrad dzisiejszej sesji Radnemu Seniorowi Pani Stefanii Pawełek.

Ad.4. Stwierdzenie kworum.

Pani Stefania Pawełek

 • Dzień dobry Państwu.

  Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę starań, aby obrady pierwszej sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.

  Stwierdzam na podstawie listy obecności, że w pierwszej sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może podejmować uchwały.

 • załącznik nr 2


Ad.5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej krótkiej informacji o przebiegu głosowania i wynikach wyborów oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze.

Pani S. Pawełek

 • Proszę Pana Henryka Furmana Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o przedstawienie informacji o wynikach wyborów do Rady Miejskiej Wałbrzycha przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku.

 • załącznik nr 2a

Pan Henryk Furman Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej przedstawił krótką informację o wynikach wyborów do Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Pani S. Pawełek

 • Dziękuję Miejskiej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów w mieście Wałbrzychu.


Ad.6. Ceremonia ślubowania Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Pani S. Pawełek

 • Wysoka Rado. Na podstawie artykułu 23a ustęp 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni składają ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "tak mi dopomóż Bóg".

  Proszę wszystkich o powstanie. Odczytam rotę ślubowania.


"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,

ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,

mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"

Radni w osobach:

 1. Pan Mirosław Bartolik

 2. Pan Sylwester Bernatowicz

 3. Pan Stefanos Ewangielu

 4. Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 5. Pan Jerzy Krzyżowski

 6. Pan Cezary Kuriata

 7. Pan Piotr Kwiatkowski

 8. Pan Dariusz Lenda

 9. Pan Mirosław Lubiński

 10. Pani Danuta Marosz

 11. Pan Andrzej Mielczarek

 12. Pan Marcin Mróz

 13. Pani Beata Mucha

 14. Pan Ryszard Nowak

 15. Pani Krystyna Olanin

 16. Pani Stefania Pawełek

 17. Pani Alicja Rosiak

 18. Pani Ilona Socha

 19. Pani Daniela Sprytula

 20. Pan Paweł Szpur

 21. Pan Artur Torbus

 22. Pan Andrzej Welc

 23. Pani Renata Wierzbicka


złożyli ślubowanie w obecności uczestników I sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


/W trakcie ślubowania radni otrzymali akt ślubowania na radnego Rady Miejskiej Wałbrzycha./

Pani S. Pawełek

 • Dziękuję bardzo.

  Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Ad.7. Zakończenie części uroczystej

Pani S. Pawełek

 • Proszę państwa zakończyliśmy część uroczystą I sesji Rady Miejskiej VI kadencji.

  Proszę wszystkich o powstanie.

/następuje odegranie hejnału miasta/


Pani S. Pawełek

 • Proszę o wyprowadzenie sztandaru miasta Wałbrzycha.

Ad.8. Przyjęcie porządku obrad,

Pani S. Pawełek

 • Wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad sesji.

  Zgodnie z porządkiem obrad przechodzimy do kolejnego punktu.


Ad.9. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Pani S. Pawełek

 • Przystępujemy do powołania z radnych pięcioosobowej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej.

  Proszę o zgłoszenie co najmniej pięciu radnych i wyrażenie zgody na uczestnictwo w pracach komisji skrutacyjnej.


Do składu komisji skrutacyjnej zgłoszono radnych w osobach:

1. Artur Torbus

2. Beata Mucha

3. Daniela Sprytula

4. Ilona Małgorzata Socha

/radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji skrutacyjnej/


  Proszę radnych o przegłosowanie składu osobowego komisji skrutacyjnej.

  Stwierdzam, że większością głosów Rada Miejska powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  Ogłaszam 10-cio minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji i przygotowania regulaminu głosowania.


Po przerwie.


Ad.10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha. /głosowanie tajne/


Pani S. Pawełek

 • Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha. Przypominam, że zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafem 13 Statutu Miasta Wałbrzycha, Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.


a/ zgłaszanie i prezentacja kandydatów,


Pani S. Pawełek

 • Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz ich przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracała się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata czy wyraża zgodę.


Pan S. Ewangielu

 • zgłaszam kandydaturę radnej A. Kołacz-Leszczyńskiej.

/radna A. Kołacz-Leszczyńska wyraziła zgodę na kandydowanie/


Pani A. Rosiak

- W związku z tym, że ustalenie co do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej dokonano tak naprawdę w zaciszu gabinetów formacji politycznych Platformy Obywatelskiej oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zgłoszenie kandydatury z Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej tak naprawdę niczego nie zmieni. Karty zostały już dawno rozdane i nie widzimy potrzeby brania udziału w konkursie w którego zasady zostały ustalone w oparciu o partykularne interesy i parytety, będące następstwem podziału politycznych łupów obecnych koalicjantów. Żal, że miastem, w którym prezydent nie wybudował obwodnicy, nie zaniechał procederu składowania niebezpiecznych odpadów, stare kamienice straszą swoim wyglądem i zagrażają bezpieczeństwu, a ceny wody należą do najwyższych w Polsce, po raz kolejny będzie rządzić polityczny układ. Układ zawarty nie, jak przekonują sygnatariusze paktu PO - SLD, z powodu wspólnych celów programowych, lecz zwyczajnego układu.


Pani S. Pawełek

- Dziękuję bardzo ale to nie powinno mieć miejsca. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Dla formalności proponuję przegłosować zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

przy 13 głosach "za" oraz 3 "wstrzymujących się"

stwierdzam, że większością głosów Rada Miejska zamknęła listę kandydatów.


/następuje rozdanie kart do głosowania w kolejności odczytanych nazwisk z listy obecności radnych przez członka komisji/


Pani S. Pawełek

 • Ogłaszam 15-sto minutową przerwę, a komisję skrutacyjną proszę o obliczenie głosów.

Po przerwie.


Pani S. Pawełek

 • Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Pan A. Torbus Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół z wyborów na Przewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha:

"Komisja stwierdza, że Pani Agnieszka Kołacz - Leszczyńska bezwzględną większością głosów /13 "za", 3 "wstrzymujących się"/ została wybrana na Przewodniczącą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 • załącznik nr 3


Pani S. Pawełek

 • Proszę państwa przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha w osobie Pani Agnieszki Kołacz - Leszczyńskiej


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 14 radnych

przy 13 glosach "za", 1 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr I/1/10


 • załącznik nr 4


Ad.11. Przekazanie dalszego prowadzenia obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady,

Pani S. Pawełek

 • Gratuluję radnemu wybranemu na Przewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  Zgodnie z zapisami ustawowymi kończą się moje czynności związane z prowadzeniem obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VI kadencji.


Pani S. Pawełek

 • Proszę Przewodniczącą Rady Miejskiej Wałbrzycha Panią A. Kołacz-Leszczyńską o kontynuowanie obrad.

Ad.12. Wybór Wiceprzewodniczących Rady:

Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • zgodnie z zapisem zawartym w podstawie prawnej projektów uchwał, Rada wybiera ze swojego grona 3 Wiceprzewodniczących. Na każde stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady przeprowadza się odrębne głosowanie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Stawiam wniosek o zaakceptowanie składu osobowego komisji skrutacyjnej powołanej do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracała się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata czy wyraża zgodę.


Pan D. Lenda

 • zgłaszam kandydaturę w osobie Pani Danuty Marosz.

/radna D. Marosz wyraziła zgodę na kandydowanie/


Pan C. Kuriata

 • zgłaszam kandydaturę Pana M. Bartolika.

/radny M. Bartolik wyraził zgodę na kandydowanie/


Pani A. Rosiak

 • zgłaszam kandydaturę Pana M. Lubińskiego.

/radny M. Lubiński wyraził zgodę na kandydowanie/


Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Proszę Przewodniczącego komisji skrutacyjnej o zapoznanie radnych z regulaminem głosowania oraz o przeprowadzeniem wyborów tajnych na I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha /Pani D. Marosz/.

/następuje rozdanie kart do głosowania w kolejności odczytanych nazwisk z listy obecności radnych przez członka komisji/

  Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Pan A. Torbus Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół z wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha:

"Komisja stwierdza, że Pani D. Marosz uzyskała bezwzględną większość głosów /13 "za", 3 "wstrzymujących się"/ i została wybrana na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Wałbrzycha."


 • załącznik nr 5

Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Proszę państwa przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha w osobie Pani Danuty Marosz.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr I/2/10

 • załącznik nr 6/Pani A. Kołacz-Leszczyńska wręczyła nowo wybranej Wiceprzewodniczącej Rady wiązankę kwiatów/

Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Proszę Przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przeprowadzeniem wyborów tajnych na kolejnego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha /Pana M. Bartolika/.


Pan P. Szpur poprosił Przewodniczącego komisji skrutacyjnej o ponowne odczytanie głosów nieważnych w głosowaniu.

Pan A. Torbus odczytał ponownie głosy nieważne z protokołu głosowania na Wiceprzewodniczącą Panią D. Marosz

/następuje rozdanie kart do głosowania w kolejności odczytanych nazwisk z listy obecności radnych przez członka komisji/

  Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Pan A. Torbus

 • Zostałem jeszcze dokładnie poinformowany przez naszego Radcę Prawnego Pana Włodzimierza że bezwzględna liczba głosów przy 23 radnych na obradach wynosi 12 a nie 13 jak wcześniej ja tak sądziłem i delikatnie sugerowałem.

Następnie Pan A. Torbus Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół z wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha:

"Komisja stwierdza, że Pan Mirosław Bartolik uzyskał bezwzględną większość głosów /12 "za", 4 "wstrzymujących się"/ i został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha."

 • załącznik nr 7

Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Proszę państwa przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha w osobie Pana Mirosława Bartolika.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr I/3/10

 • załącznik nr 8


/Pani A. Kołacz-Leszczyńska wręczyła nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu Rady wiązankę kwiatów/

Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Proszę Przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przeprowadzeniem wyborów tajnych na trzeciego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha /Pan M. Lubiński/.

/następuje rozdanie kart do głosowania w kolejności odczytanych nazwisk z listy obecności radnych przez członka komisji/

  Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Pan A. Torbus Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół z wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha:

"Komisja stwierdza, że Pan Mirosław Lubiński nie uzyskał bezwzględnej większości głosów /10 "za", 8 "przeciw", 3 "wstrzymujących się"/ i nie został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha."

 • załącznik nr 9

Pan W. Dymarczyk


 • Przypominam Państwu, że zgodnie z § 13 Statutu Miasta Wałbrzycha ust. 1 Rada Miejska Wałbrzycha wybiera zpośród swojego grona Przewodniczacego i 3 Wiceprzewodniczących, także musimy dokonać wyboru jeszcze jednego Wiceprzewodniczacego i trzeba zgłosić jeszcze jedną kandydaturę z sali i przeprowadzić wybory.


Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Ogłaszam 15-sto minutową przerwę.

Po przerwie


Pan A. Torbus

 • Zgłaszam kandydaturę Pana Piotra Kwiatkowskiego.

  /radny P. Kwiatkowski wyraził zgodę na kandydowanie/Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Proszę Przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przeprowadzeniem wyborów tajnych na kolejnego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha /Pana P. Kwiatkowskiego/.


/następuje rozdanie kart do głosowania w kolejności odczytanych nazwisk z listy obecności radnych przez członka komisji/

  Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Pan A. Torbus Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół z wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha:

"Komisja stwierdza, że Pan Piotr Kwiatkowski uzyskał bezwzględną większość głosów
/13 "za", 1 "przeciw", 2 "wstrzymujących się"/ i został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha."


 • załącznik nr 10

Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Proszę państwa przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha w osobie Pana Piotra Kwiatkowskiego.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr I/4/10


 • załącznik nr 11/Pani A. Kołacz-Leszczyńska wręczyła nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu Rady wiązankę kwiatów/


Ad.13. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

Interpelacje, wnioski oraz zapytania złożyli następujący radni: R. Nowak, J. Krzyżowski oraz P. Szpur /w zbiorach BORM 0057/.


Ad.14. Wolne wnioski.

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Na moje ręce wpłynęły dwa wnioski. Pierwszy, od grupy radnych wnoszący o zwołanie sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha na dzień 14 grudnia 2010r. na godzinę 15:30, ta godzina już minęła, nasze głosowania się przeciągnęły, wobec powyższego Szanowni Państwo, po uzgodnieniu z grupą radnych ta sesja zostanie zwołana na 16:15.. Kolejny wniosek skierowany na moje ręce od Pana Prezydenta, wnoszący o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha na dzień 16 grudnia 2010r. na godzinę 10:00.


Ad.15. Oświadczenia.

 • / nie złożono/


Ad.16. Zamknięcie obrad.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam I sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha VI kadencji.


/ dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu /


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


Protokołowała

Marta Niewiadomska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane