Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia .................... r.


w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

2) w roku 2016 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 z późn. zm. z dniem 1 stycznia 2016 roku.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij