W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola i budynkiem gospodarczym, położonej w Wałbrzychu przy ul. Wieniawskiego 31, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86/4, obręb Szczawienko

Wersja strony w formacie XML

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola i budynkiem gospodarczym, położonej w Wałbrzychu przy ul. Wieniawskiego 31, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86/4, obręb Szczawienko nr 4. o powierzchni 0,1685 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00037719/0, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

Powierzchnia użytkowa budynku byłego przedszkola 763,30 m2.

Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego 128,60 m2.


Cena wywoławcza 934.400,00 zł


Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Wieniawskiego-Ogrodowej w Wałbrzychu – tekst jednolity Uchwały Nr XXIV/209/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008 r., ogłoszony w Obwieszczeniu Nr LXI/3/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 r., opublikowany w Dz.U.Woj.Dol. z dnia 21 maja 2014r., pod poz. 2442, w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały. Działka nr 86/4 znajduje się na terenie obszaru oznaczonego w w/w planie symbolem 21 U,M.

Dla w/w obszaru obowiązują następujące zapisy:

  1. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa i przedszkole – funkcja mieszkaniowa dopuszczalna do zachowania, pod warunkiem zapewnienia stosownego standardu akustycznego. Budynek przedszkola do adaptacji na cele administracyjne lub usługowe.

  2. Budynek obecnego przedszkola (ul. Wieniawskiego 31) to obiekt o walorach zabytkowych podlegający ochronie konserwatorskiej – por.ustalenia§8 ust.1 i 2 uchwały. Nie dopuszcza się jego rozbudowy, nadbudowania.

  3. Ustala się zakaz lokalizowania nowej zabudowy.

  4. Od strony projektowanej obwodnicy dopuszcza się realizację ogrodzeń pełnych.

  5. Obsługa komunikacyjna – z ul. Równoległej, jak w stanie istniejącym lub projektowanej drogi wewnętrznej 30KDWD.


Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 03.09.2015 r., i zakończył się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.


Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9.00


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 18.11.2015 r. wadium w wysokości 93.500,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Bank Handlowy S.A. w Warszawie nr 92 1030 1289 0000 0000 9000 0152.


Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.


Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaoferowanej w przetargu kwoty przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.


Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.


Uwaga:

Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 665-52-41, gdzie można zapoznać się również z regulaminem przetargu.


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 od dnia 18.09.2015 r. do dnia 25.11.2015 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane