W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola, położonej w Wałbrzychu przy ul. Grota Roweckiego nr 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 195/2, obręb Piaskowa Góra

Wersja strony w formacie XML

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola, położonej w Wałbrzychu przy ul. Grota Roweckiego nr 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 195/2, obręb Piaskowa Góra nr 6, o powierzchni 0,2240 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00034991/9, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

Powierzchnia użytkowa budynku 1.177,28 m2


Cena wywoławcza 1.135.900,00 zł


Dla przedmiotowego terenu nie jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha, przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce urbanistycznej „F” - Piaskowa Góra na obszarze oznaczonym symbolem F.2.8. o następujących ustaleniach:

-uwarunkowania rozwoju: zabudowa mieszkaniowa i usługowa osiedla Piaskowa Góra. W obszarze tym zlokalizowany jest szpital im. Sokołowskiego, tereny sportowe i szkoły ponadpodstawowe,

- kierunki zagospodarowania przestrzennego: forma użytkowania terenu bez zmiany.


Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 03.09.2015 r.,i zakończył się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.


Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9.15


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 18.11.2015 r. wadium w wysokości 113.600,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Bank Handlowy S.A. w Warszawie nr 92 1030 1289 0000 0000 9000 0152.


Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.


Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaoferowanej w przetargu kwoty przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.


Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.


Uwaga:

Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 665-52-41, gdzie można zapoznać się również z regulaminem przetargu.


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 od dnia 18.09.2015 r. do dnia 25.11.2015 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane